👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Krönika

Skapad 2018-12-03 08:56 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen. Texten håller sig inte inom genren.
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett enkelt sätt t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Struktur och textbindning
Strukturen är otydlig, exempelvis början och slut hänger inte ihop.
Texten är i huvudsak sammanhängande.
Texten är sammanhängande. Texten har en struktur som passar en krönika t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang i ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och en avslutning som passar en krönika.
Språk och stil
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller uttryck används fel.
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer inte skiftspråkets normer.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.