👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Bedömning av prov Kapitel 2 Geometri - Blått

Skapad 2018-12-03 10:03 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av provuppgifter för arbetsområdet Geometri
Grundskola 9
E-Nivå
E-Nivå
Problemlösning
Uppgift 9 Längdskala och likformighet
Uppgift 12 Pythagoras sats
Uppgift 10 Pythagoras sats
Uppgift 11 Längdskala
Begrepp
Uppgift 2 Vinklar
Uppgift 4 Längdskala
Uppgift 5 Längd- och areaskala, omkrets och area
Uppgift 6 Likformighet
Uppgift 8 Vinklar
Metod
Uppgift 1 Vinklar
Uppgift 7 Likformighet
Uppgift 2 Vinklar
Uppgift 12 Pythagoras sats
Uppgift 3 Pythagoras sats
Uppgift 4 Längdskala
Uppgift 5 Längd- och areaskala, omkrets och area
Uppgift 9 Längdskala och likformighet
Uppgift 10 Pythagoras sats
Resonemang
Uppgift 5 Längd- och areaskala, omkrets och area
Uppgift 6 Likformighet
Kommunikation
Uppgift 8 Vinklar
Uppgift 7 Likformighet
Uppgift 9 Längdskala och likformighet
Uppgift 10 Pythagoras sats
Uppgift 11 Längdskala
Uppgift 12 Pythagoras sats