👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Bedömning av prov Kapitel 2 Geometri - Rött

Skapad 2018-12-03 10:17 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av provuppgifter för arbetsområdet Geometri
Grundskola 9
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 4 Pythagoras sats
Uppgift 6 Area- och volymskala
Uppgift 5 Längdskala
Uppgift 7 Pythagoras sats
Uppgift 9 Pythagoras sats
Begrepp
Uppgift 1 Likformighet
Uppgift 8 Volymskala
Uppgift 3 Vinklar
Metod
Uppgift 4 Pythagoras sats
Uppgift 2 Likformighet
Uppgift 9 Pythagoras sats
Uppgift 7 Pythagoras sats
Resonemang
Uppgift 1 Likformighet
Uppgift 3 Vinklar
Uppgift 6 Area- och volymskala
Kommunikation
Uppgift 2 Likformighet
Uppgift 8 Volymskala
Uppgift 4 Pythagoras sats
Uppgift 9 Pythagoras sats
Uppgift 5 Längdskala
Uppgift 7 Pythagoras sats