Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Selfie/ Porträtt Falköpings bedömningsmatris Bild 2015 år 7-9

Skapad 2018-12-03 18:08 i Centralskolan Falköping
Eleverna får möjlighet att träna på förmågan att med ett rutsystem föra över en bild. Arbeta med gråskala, blyerts 4B, 6B samt stompf.
Grundskola 7 – 9 Bild

Syftet är att utveckla följande förmågor:
•kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, •skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Du får träna på:
- Att framställa berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
• Att återanvända av bilder, material och föremål i eget bildskapande,/.-/.

•Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.-

•Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Detta förväntas du kunna efter avslutat arbetsområde:

  • framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett /-/ bildspråk och /-/ genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • använda olika tekniker, verktyg och material på ett /-/ fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  • bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.

  • presentera dina bilder med /-/anpassning till syfte och sammanhang.

  • ge /-/omdömen om arbetsprocessen och visa på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
4
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexasamband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: