👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Använda Matematik

Skapad 2018-12-04 09:19 i Förslövs skola F-9 Båstad
Den matrisen är ett ramverk för elevens sätt att arbeta med matematikuppgifter som innebär att man undersöker samband och relationer på olika sätt.
Grundskola 7 – 9

Undersökande Arbetsätt i Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda nya begrepp
Förmåga att använda och anpassa nya matematiska begrepp.
  • Ma
Förstår hur ett välkänt begrepp kan användas i undersökningen eller uppgiften och visar det genom att använda det på ett korrekt sätt.
Kan förklara varför ett nytt begrepp behövs för att komma framåt i undersökningen eller uppgiften. Använder nya begrepp på ett korrekt sätt i välkända uppgifter.
Kan se hur olika begrepp i undersökningen eller uppgiften hänger ihop, försöker använda ett nytt begrepp som kompis eller lärare berättar om i nya sammanhang.
Försöker utveckla egna begrepp. Använder nya begrepp och värderar hur det bidrar till undersökningen eller uppgiftens lösning.
Använda nya metoder
Förmåga att använda och anpassa nya matematiska procedurer och metoder
  • Ma
  • Ma
Kan använda välkända metoder och procedurer för att skapa fler exempel eller lösa rutinuppgifter.
Kan förklara varför en ny metod eller procedur behövs för att komma framåt i undersökningen eller uppgiften och kan använda den i kända sammanhang.
Motiverar varför en ny metod eller procedur behövs i undersökningen, försöker använda en ny metod eller procedur som kompis eller lärare berättar om för att lösa problem i nya sammanhang.
Försöker utveckla nya metoder och procedurer och värderar hur de bidrar till undersökningen eller uppgiftens lösning.
Samarbete i grupp
Förmåga att använda sig av och bidra till en undersökning eller uppgift i en grupp.
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Arbetar i en grupp och följer andras idéer om hur undersökningen elle uppgiften kan genomföras.
Arbetar som en del i en grupp och bidrar med någon egen idé till undersökningen.
Arbetar i gruppen genom att bidra med egna riktlinjer och idéer som för undersökningen framåt.
Arbetar i grupp och bidrar med egna idéer och vidareutvecklar även andras tankar som för undersökningen eller lösningen på en uppgiften framåt.