👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Matematik år 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

Skapad 2018-12-04 09:29 i FD Toltorps förskola medarbetarsamtal Mölndals Stad
Kunskapskrav i matematik för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • lösa matematiska problem.
  • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning.
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
området ej påbörjat
visar intresse
deltar
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper i åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda förmågor/kunskaper
uppvisar mycket goda förmågor /kunskaper
Vardagliga situationer
Du kan **medverka** i att lösa **enkla**problem i vardagliga situationer
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Matematisk information
Du kan **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **väl fungerande sätt** avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Beskriva information
Du **medverkar** i att avläsa information i någon tabell eller något diagram.
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Läsa,skriva & storleksordna
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 5.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Resonemang om rimlighet
Du kan **medverka** i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Du **medverkar** också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika begrepp
Du använder **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.