👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 1 Film/bokanalys - Skriftlig framställning

Skapad 2018-12-04 09:30 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Matris SVA1: Film/bokanalys och skriftlig framställning

E
C
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande,begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande,återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Läsa & analysera
Eleven kan översiktligt återge innehållet i en internationell film (skönlitterärt verk). Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några ämnen som rör vardag och samhälle.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge innehållet i en internationell film (skönlitterärt verk). Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några ämnen som rör vardag och samhälle.
Eleven kan med viktiga detaljer återge innehållet i en internationell film (skönlitterära verk). Dessutom kan eleven redogöra för några ämnen samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.