👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I diktens värld vt 2019

Skapad 2018-12-04 10:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska

Konkretisering av kunskapskrav

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Tolka och motivera
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Egen diktning
Du använder diktens form och något språkligt knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning. Du motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du använder diktens form och flera språkliga knep vid egen diktning, så att dikten lockar till läsning. Du motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.