👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Christmas År 4

Skapad 2018-12-04 11:33 i Bruksskolan Flen
Grundskola F

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...
uttrycka dig i engelskt tal i olika situationer lyssna till och förstå talad engelska läsa och förstå skriven engelska skriva ord och meningar öka ditt ordförråd inom flera vardagliga ämnen, t ex familj, djur, färger och siffror, kläder, intressen, väder, mat, skola, resa och sport känna till några traditioner och hur människor lever i de engelsktalande länderna

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA vi kommer att arbeta med att lära oss om traditionen Halloween vi lyssnar på talad engelska genom att använda oss av British Council , Kim Studies och Learningchocolate vi övar att prata engelska vi övar på att skriva egna texter om Christmas vi skriva egna texter och förbättrar den egna texten vi utökar ordförrådet genom att träna på glosor som hör till temat vi arbetar i grupp eller enskilt efter egen förmåga

Underlag för bedömning:
Din förmåga att delta aktivt på lektionerna, planera dina studier och ta ansvar för att utföra dina uppgifter Din förmåga att lär dig nya ord och uttryck

Din förmåga att skriva en enklare text på egen hand eller med viss hjälp Din förmåga att arbeta tillsammans eller enskilt kring temaområdet Din förmåga att förstå eller försöker förstå talad engelska när vi lyssnar på och ser olika filmklipp och spelar olika spel på datorn Din förmåga att berätta något om Christmas

Ansvar

Din förmåga att ta ansvar för dina studier, läxor och arbetar på lektionerna. Din förmåga att ge och ta emot en kamratbedömning Din förmåga att arbeta tillsammans eller enskilt kring temaområdet
Du behöver fortsätta utveckla din förmåga
Du har visat att du kan
Lyssna
Din förmåga att förstå eller försöker förstå talad engelska när vi lyssnar på filmklipp och spel
Prata
Din förmåga att använda dig av orden på olika sätt i tal Din förmåga att tala om Christmas
Skriva
svara på frågor skriftligt och skriva en enklare text på egen hand eller med viss hjälp
Nya ord och uttryck
Visar att du har lärt dig nya glosor och enkla uttryck