Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-12-04 22:56 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia
(1) E
(2) D
(3) C
(4) B
(5) A
Innehåll
Du förklarar händelsen och presenterar olika perspektiv av den. Du anger orsak och konsekvenser till händelsen och varför dessa anses vara viktiga.
Betyget 2 innebär att kunskapskraven för 1 och till övervägande del för 3 är uppfyllda.
Du förklarar tydligt händelsen och olika perspektiv av den. Du presenterar några orsaker och konsekvenser till händelsen och förklarar varför dessa är viktiga både för dåtid och nutid. Du drar även kopplingar mellan de olika orsakerna och konsekvenserna.
Betyget 4 innebär att kunskapskraven för 3 och till övervägande del för 5 är uppfyllda.
Du förklarar utförligt händelsen och lyfter tydligt fram olika perspektiv av den. Du presenterar några orsaker och konsekvenser till händelsen och förklarar tydligt varför dessa är viktiga både för dåtid och nutid. Du drar varierade och tydliga kopplingar mellan de olika orsakerna och konsekvenserna.
Begrepp
Du använder dig av några begrepp kopplade till ämnet. Du visar att du har en grundläggande förståelse för begreppen du använder.
Betyget 2 innebär att kunskapskraven för 1 och till övervägande del för 3 är uppfyllda.
Du använder dig av begrepp tydligt kopplade till ämnet. Du visar en säkerhet och förståelse för begreppen du använder.
Betyget 4 innebär att kunskapskraven för 3 och till övervägande del för 5 är uppfyllda
Du använder dig av flera begrepp tydligt kopplade till ämnet. Du visar stor säkerhet och förståelse för begreppen du använder.
Avslutning
Du presenterar några egna tankar om händelsen och dess konsekvenser.
Betyget 2 innebär att kunskapskraven för 1 och till övervägande del för 3 är uppfyllda.
Du presenterar flera egna tankar om händelsen och kopplar dessa till tidigare diskussion.
Betyget 4 innebär att kunskapskraven för 3 och till övervägande del för 5 är uppfyllda.
Du presenterar flera egna tankar om händelsen och kopplar tydligt dessa till tidigare diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: