👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - SO åk 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

Skapad 2018-12-05 07:36 i FD Toltorps förskola medarbetarsamtal Mölndals Stad
Kunskapskrav i SO för åk 6
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
området ej påbörjat
på väg att uppvisa godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
påväg att uppvisa grund-läggande kunskaper åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Hemortens historia
Du kan **medverka** i samtal om livet förr och nu utifrån skildringar av människors levnadsvllkor under olika preioder.
Du kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Tidsperioder
Med hjälp av tidslinjer visar du på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar du på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar du på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Kristendomens betydelse
Du kan **medverka** i att beskriva och jämföra högtider eller berättelser inom kristendom och någon annan världsreligion.
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Världsreligion
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** du till resonemang om heliga platser ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Dessutom kan du **medverka** i samtal om livsfrågor med betydelse för dig.
Dessutom kan du samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan du samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan du samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Orientera sig
Du kan **medverka** i att använda vägbeskrivningar för att orientera dig och för att visa på någon plats i närmiljön med betydelse för eleven.
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Fältstudier
Du **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Du genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Du genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.
Förutsättningar
Dessutom **bidrar** du till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för du **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för du **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Miljöfrågor
Dessutom kan du **medverka** i samtal om miljöfrågor av betydelse för eleven.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Normer & regler
Du kan **medverka** i samtal om elevnära normer och regler och varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Mänskliga rättigheterna
Du kan **medverka** i samtal om hur demokratiska beslut fattas i skolan. Du medverkar också i att beskriva någon rättighet som barn har.
Du kan också **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Samhällsfunktioner & samhällsservice
Dessutom kan du **medverka** i samtal om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället och hur de kan användas.
Dessutom ger du exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger du exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger du exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.
Hämta information
Du kan **medverka** i att söka information om samhället från givna källor.
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.