👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2 Matris

Skapad 2018-12-05 09:23 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Idrott och hälsa
E
C
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. - Beskriver aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Med goda rörelsekvaliteter. Översiktligt.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter. Utförligt.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär. Utförligt och nyanserat.
Hälsa - Träningsmetoder
- Beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. - Diskutera och bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. - Välja samt planera områden och metoder för regelbunden träning och ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa.
Översiktligt redogöra för hälsobegreppets grunder. Viss säkerhet.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier. Viss säkerhet. Vid behov anpassa träningen till variationer i förutsättningar.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier. Med säkerhet. Anpassar träningen till variationer i förutsättningar.
Fysisk aktivitet
- Diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen. - Beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Säkerhet
- Visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet. - Beskriver riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Natur och utemiljö
- Genomför friluftsliv, motion och idrott i naturmiljö. - Beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. - Diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Kroppen
- Beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa. - Beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat.