👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav GRNENGA

Skapad 2018-12-05 14:30 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Engelska

Kunskapskrav för Engelska nationell delkurs 1

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Höra
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo.
Skriva
Både skriftlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I skriftliga framställningar och interaktioner av olika slag formulerar eleven sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Tala
Både muntlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Ny rubrik

F
E
C
A