👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i engelska-del A

Skapad 2018-12-05 14:56 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Resultat av det muntliga nationella provet i engelska åk 6, 2018.
Grundskola 6 Engelska

Delprov A: muntlig produktion och interaktion.

Bedömningen utgår från elevens vilja och förmåga att uttrycka och utveckla ett innehåll på egen hand liksom i samspel med andra. Delprovet relaterar till framför allt fyra av de långsiktiga målen i kursplanen där eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska ...
  • formulera sig och kommunicera i tal ...
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • anpassa språkets efter olika syften, mottagare och sammanhang

Bedömningen avser således innehåll, språk och uttrycksförmåga. Muntlig färdighet bedöms fortlöpande under terminens gång där det muntliga nationella delprovet utgör en del av bedömningen. Delprov A görs mellan vecka 45-50 under höstterminen 2016. resultatet av delprov A kommer att vägas samman med övriga delprov som görs under vårterminen 2017.

Bedömningen sker enligt skalan F-A med en stigande måluppfyllelse där betyg A innebär att eleven uppnått samtliga kunskapskrav. Bedömning F innebär att eleven inte klarat delprovet då eleven saknat vilja och förmåga att bidra till samtalet och då ordförrådet är bristande. Språket är inte begripligt för en person med engelska som första språk och eleven saknar strategier för att lösa språkliga problem. Det kan innebära att eleven pratat svenska återkommande och/eller att samtalet har stannat av.

F
Ej uppnått kunskapskrav E
E
D
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
.
B
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Delkunskapskrav:
Att formulera sig på engelska
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga ... framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Delkunskapskrav:
Att förtydliga och variera kommunikationen
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Delkunskapskrav:
Att uttrycka sig på engelska
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig ... interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Delkunskapskrav:
Att välja och använda strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktio
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktione
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktion