👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - ht år 3 (skriftligt)

Skapad 2018-12-05 15:18 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för höstterminen år 3. Då området ej testas på en nivå markeras rutan ändå om nivån före/efter är markerad, för att matrisen i slutänden ska bli helt fylld.

Taluppfattning

L
M
H
Talraden - före/efter
Före och efter, området 0-85 - Fråga 1
Före och efter, området 0-300 - Fråga
Testas ej
Talföljd
Räkna uppåt och nedåt, 1- och 2-hopp - Fråga 2
Räkna uppåt och nedåt, 2 och 5-hopp - Fråga 2 (minst 5 av 6
Räkna uppåt och nedåt, olika långa hopp. Förklara hur man tänkt. - Fråga samt fråga 2
Tallinjen
Området 0-80, en markering för varje heltal - Fråga 3
Området 0-100, ej markering för varje heltal - Fråga 5
Testas ej
Storleksordna tal / Tals värde
Området 0-105 - Fråga 4
Skapa tal med korrekt antal ental, tiotal, hundratal - Fråga 3
Testas ej
Bråk- och decimaltal
Testas ej
Halv och fjärdedel - Fråga 4
Halv, tredjedel, fjärdedel. Tallinje, del av hel, del av antal. - Fråga 5

Beräkningar

L
M
H
Beräkna
Addition och subtraktion inom området 0-25 - Fråga 5 och 6
Multiplikation och division inom tabellerna 1-5 - Fråga 7 och 8
Multiplikation och division inom tabellerna 0-12 - Fråga 4
Likhetstecknet
Addition och subtraktion inom området 0-10, summan/differensen både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 7
Addition och subtraktion inom området 0-35, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 6
De fyra räknesätten där två uttryck jämförs på respektive sida av likhetstecknet. Ett tal saknas på någon sida. - Fråga 3
Olika uttrycksformer
Testas ej
Addition och subtraktion inom området 1-120 med tiotalsövergångar - Testas ht/vt år 2
Addition och subtraktion inom området 1-250 med tiotalsövergångar- Fråga 10

Problemlösning

L
M
H
Problemlösning
Hitta priser i en prislista och addera/subtrahera två termer inom området 0-100 - Fråga 8 och 9
Subtraktion inom området 0-500, dela lika - Fråga 9 och 10
Beräkning inom de fyra räknesätten. Tolkning av text. - Fråga 6-9