👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk marknadsföring 2

Skapad 2018-12-05 20:23 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola 2 – 3
E
C
A
Planera
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Utföra
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven utför dem med gott resultat
Exponering och säljstöd
Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet.
Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Kunskap om lagar
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Beräkning, riskbedömning, problemlösning
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Samarbete och kommunikation
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.