👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av Kemi år 9 Läroverket

Skapad 2018-12-06 08:41 i Läroverket Hudiksvall
Denna matris används för att bedöma arbetet med det periodiska systemet, jonföreningar och en diskussionsuppgift inom ett kemisk problem
Grundskola 9 Kemi

Rubriken om att Diskutera och ta ställning bedöms i problemuppgiften Rubriken Planera och undersökas bedöms i laborationer och laborationsrapporter.
Beskriva och förklara handlar om begreppen och kemiska sammanhang och bedöms i elevernas dagliga deltagande och rapporter där begrepp används.

Diskutera och ta ställning (D)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
D2
I diskussionerna tar eleven ställningoch har åsikter på ett ... sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
D4
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp.
i huvudsak fungerande enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning

Planera och undersöka (P)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
P1
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det … systematiskt utifrån.
bidra till att formulera går att arbeta
formulera efter någon bearbetning går att arbeta
formulera går att arbeta
P3
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ... slutsatser med ... koppling till kemiska modeller och teorier.
enkla viss
utvecklade relativt god
välutvecklade god
P4
Eleven för ... resonemang kring resultatens rimlighet ... på hur undersökningarna kan förbättras.....
enkla och bidrar till att ge förslag
utvecklade och ger förslag
välutvecklade i relation till möjliga felkällor och ger förslag på och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
P5
Dessutom gör eleven …. dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
enkla
utvecklade
välutvecklade

Beskriva och förklara (B)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
B1
Eleven har ... kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva med viss
goda förklara och visa på samband inom med relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god
B2
Eleven kan föra... underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på … kemiska samband i naturen.
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
B4 (energiförsörjningsdelen)
Dessutom för eleven ... underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos