👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2018-12-06 13:38 i Ingaredsskolan Alingsås
Matris över vad eleverna förväntas uppnå innan de lämnar årskurs 3. Med utgångspunkt i förmågor och kunskapskrav för ämnet Svenska i LGR11 (Läroplan för grundskolan).
Grundskola 1 – 3 Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Läsflyt
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan läsa ihop bokstäver till korta ord och kan på egen hand eller tillsammans med en vuxen läsa kortare texter.
Jag kan läsa och känna igen hela ord. Jag kan läsa kortare texter med visst flyt. Jag märker om jag läser fel.
Jag kan läsa texter med flyt och jag kan använda olika sätt för att läsa och förstå en text (t.ex. rätta mig själv om jag läser fel).
Jag kan läsa långa texter med bra flyt. Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
LÄSA
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig och kan besvara frågor om texten.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om genom att besvara frågor om texten.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om genom att återberätta samt ställa och besvara frågor om texten.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om genom att återberätta samt ställa och besvara frågor om texten. Jag kan skapa inre bilder och koppla det jag läser till egna erfarenheter.
SKRIVA
Handstil (& datorskrivning)
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
Jag skriver så att jag tillsammans med en vuxen kan läsa det jag har skrivit.
Jag skriver så att jag själv kan läsa det jag har skrivit. Jag kan tillsammans med en vuxen skriva så att andra kan läsa min text.
Jag skriver så att texten är läslig för mig själv och för andra.
Jag skriver så att både jag och andra kan läsa och förstå det jag har skrivit. Jag blandar inte små och stora bokstäver.
SKRIVA
Stavning och meningsbyggnad
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan skriva bokstäverna och mitt namn. Jag kan skriva av ord.
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag kan stava ord jag ofta använder. Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt (även mellanrum mellan orden).
Jag kan stava många ord. Jag kan skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken (även mellanrum mellan orden).
SKRIVA
Berättande texter
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan komma på och skriva berättelser tillsammans med en kompis eller en vuxen.
Jag kan skriva korta berättelser.
Jag kan skriva berättelser med början, mitten och slut (handling). Jag använder vissa, enkla beskrivningar i mina berättelser.
Jag kan skriva längre berättelser med tydlig början, mitten och slut (handling & röd tråd). Jag använder många beskrivningar i mina berättelser.
SKRIVA
Faktatexter
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan söka information från en anvisad källa tillsammans med en klasskompis eller en vuxen. Jag kan berätta om den informationen för andra.
Jag kan söka information från en anvisad källa och kan tillsammans med en klasskompis eller en vuxen skriva en enkel faktatext med den informationen.
Jag kan söka information från en anvisad källa och skriva en enkel faktatext med den informationen.
Jag kan söka och välja ut information från olika källor. Jag kan skriva en enkel faktatext om detta med ord som är speciella för ämnet jag skriver om.
SKRIVA
Text & bild
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan genom att titta på en bild få idéer till en egen berättelse. Jag kan skriva berättelsen tillsammans med en klasskompis eller en vuxen. Jag kan leta upp/måla bilder till mina egna texter.
Jag kan genom att titta på en bild få idéer till att skriva en berättelse tillsammans med en klasskompis. Jag kan leta upp/måla bilder till mina egna texter.
Jag kan genom att titta på en bild få idéer till att skriva en egen berättelse. Jag kan leta upp/måla bilder som hör ihop med mina egna texter.
Jag kan genom att titta på en bild få idéer till att skriva en egen berättelse. Jag kan leta upp/måla bilder till mina egna texter som till viss del kan förstärka och förtydliga min text.
SKRIVA
Respons
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan ge exempel på bra saker i en kompis text tillsammans med en klasskompis eller en vuxen.
Jag kan ge exempel på bra saker i en kompis text. Jag skulle med hjälp av en vuxen kunna ge förslag på hur min egen eller min klasskompis text kan bli ännu bättre.
Jag kan ge exempel på bra saker i en egen eller en kompis text och ge förslag på hur den kan bli ännu bättre.
Jag kan ge exempel på bra saker i en egen eller en kompis text och ge förslag på hur den skulle kunna bli ännu bättre. Om jag får såna förslag av en kompis kan jag ändra i min egen text så att den blir ännu bättre.
TALA & LYSSNA
Samtala
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan säga vad jag tycker om sånt som jag är intresserad av inför en mindre grupp.
Jag kan säga vad jag tycker om sånt som jag är intresserad av inför hela klassen.
Jag kan säga vad jag tycker om sånt som jag är intresserad av inför hela klassen. Jag lyssnar på vad andra har att säga. Jag kan ställa frågor inför gruppen om det vi jobbar med.
Jag kan säga vad jag tycker om sånt som jag är intresserad av inför hela klassen. Jag lyssnar på andra och ställer frågor till eller kommenterar det de berättar.
TALA & LYSSNA
Berättande
 • Sv
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan berätta om händelser, historier och upplevelser jag varit med om inför en mindre grupp.
Jag kan berätta om händelser, historier och upplevelser inför hela klassen.
Jag kan berätta längre berättelser inför hela klassen så att poängen blir tydlig.
Jag kan berätta tydligt på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
TALA & LYSSNA
Instruktioner
 • Sv
 • Sv   3
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner tillsammans med en vuxen.
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner.
Jag kan följa enkla muntliga instruktioner. Jag kan ge enkla muntliga instruktioner tillsammans med en vuxen.
Jag kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. Jag kan också följa skriftliga instruktioner.