Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik år 6 VT

Skapad 2018-12-06 13:58 i Önnerödsskolan Härryda
Vad ska jag kunna och på vilken nivå
Grundskola F
Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
Kolla olika filmklipp Träna via elevspel e nomp matteva eller andra mattesidor Kan läsa på om regler för primtal Göra egna tal Gå tillbaka i boken och titta på de uppgifter du redan gjort Repetera med jämna mellanrum Resonera kring olika uppgifter med kompis förälder syskon osv hitta olika sätt att tänka på. det vi kallar strategier.
Jaghar kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är grundläggande och använder dem i välkända sammanhang
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är goda och använder dem i bekanta sammanhand
Jag har kunskaper om matematiska begrepp och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
Primtal och sammansatta tal
Jag ska veta vad ett primtal och ett sammansatt tal är. Jag ska kunna faktorisera sammansatta tal.
grundläggande kunskaper Jag kan till största del faktorisera enklare tal. Jag kan delvis beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är. jag har en metod för att ta reda på detta.
goda kunskaper Jag kan faktorisera olika tal. Jag kan beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är. Jag har metoder för att ta reda på detta.
mycket goda Jag kan faktorisera olika tal av olika svårighet. Jag kan med säkerhet beskriva vad ett primtal och sammansatt tal är och förklara för andra. Jag har olika metoder för att ta reda på detta. exempelvis använder jag mig av kunskaper om tal och vad de är delbara med
Delbarhetsregler
Jag ska lära mig och kunna olika regler för delbarhet
Kan några regler och använder dem i välkända sammanhang.
Kan de flesta reglerna och använder dem i bekanta sammanhand.
Kan reglerna och använder dem i nya sammanhand.
multiplikation
Jag ska kunna metod för att multiplicera. Jag ska kunna ställa upp och beräkna två och tresiffriga tal med decimaler.
Du behöver träna multiplikationstabeller. Du måste träna in HUR du ska ställa upp och hur proceduren går till.
Jag har metod för att ställa upp och multiplicera och kan till största del beräkna två och tresiffriga tal med decimaler.
Jag har metod för att ställa upp och multiplicera och kan beräkna två och tresiffriga tal med decimaler.
Jag har kunskaper om de matematiska begreppen och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
division
Jag ska lära mig om olika metoder för att utföra division med decimaltal och tal som ej går jämt upp.
Du behöver träna kort division. Du måste träna in HUR du ska ställa upp och hur proceduren går till.
Jag har en metod för att dividera och kan för det mesta utföra division med decimaltal och tal som ej går jämt upp.
Jag har flera metoder för att dividera och kan utföra division med decimaltal och tal som ej går jämt upp.
Jag har kunskaper om de matematiska begreppen och metoder som är mycket goda och använder dem i nya sammanhand
huvudräkning med multiplikation och division
Jag ska lära mig om och kunna multiplicera och dividera med 10,100,100 och tal som slutar på noll.
Jag kan för det mesta multiplicera och dividera enklare tal med 10,100,100 och tal som slutar på noll.
Jag kan multiplicera och dividera olika tal med 10,100,100.
Jag har olika strategier och metoder för att lösa olika typer av multiplikationer och divisioner med 10,100,100 och tal som slutar på noll.
överslagsräkning med multiplikation och division
kunna avrunda till siffror du kan räkna i huvudet för att uppskatta ex sammanlagt pris för ett antal varor.
Jag kan för det mesta göra en överslagsräkning och har en metod för att avrunda och lösa enklare tal.
Jag kan lösa olika typer av tal med olika svårighetsgrad. jag kan skifta strategier för att lösa uppgiften.
Kan utifrån en textuppgift själv ställa upp räkna ut med hjälp av de metoder jag lärt mig. Löser utan problem de olika uppgifterna.

problemlösning

Du kan formulera och lösa problem Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang
Utvecklingsförslag, öva mera
E
C
A
problemlösning
Jag ska kunna olika strategier för att lösa olika typer av problem. Jag ska kunna formulera och lösa problem Jag ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.
Lös olika typer av problem. För att träna på och få olika metoder strategier och tillvägagångssätt. Till slut kommer du känna igen dig och snabbare förstå vilka metoder räknesätt strategier som ska användas
Jag förstår en del av problemen jag löser. Jag förstår delvis begreppen som ingår i problemet Använder någon metod. Löser delar av problemet
Jag förstår det mesta av problemen jag löser. Jag förstår det mesta av begreppen som ingår i problemet. Använder ändamålsenliga metoder. Gör en ganska tydlig lösning som går att följa.
Jag har förstått hela problemet. jag förstår alla begrepp i problemet Använder ändamålsenliga och effektiva metoder. Gör en tydlig lösning som är lätt följa.
skala och likformighet
Jag ska kunna tolka avbilda och beräkna olika skalor. Utifrån ex en sträckas avbildande och verkliga längd.
Arbeta igenom uppgifter i boken igen. Praktiskt mäta och förstora och förminska föremål. Se genomgångar om skala på youtube. Eller kims matematik.se elevspel.se se länkar
Jag löser enklare uppgifter där skalan är given och jag behöver mäta och räkna Ex du har en bild med en förstorad skalbagge och du har skalan och ska beräkna hur stor skalbaggen är i verkligheten.
Jag kan tolka avbilda och beräkna olika skalor. Utifrån ex en sträckas avbildande och verkliga längd. Där jag tar reda på skalan
Jag kan tolka avbilda och beräkna olika typer av skalor. Utifrån ex en sträckas avbildande och verkliga längd. Ex uppgifterna kring kartan.
kombinatorik
Jag ska kunna olika metoder för att kunna beräkna totala mängden kombinationer utifrån ett antal olika val. Ex tabell, träddiagram
Arbeta igenom uppgifter i boken igen. Se genomgångar om kombinatorik på youtube. Eller kims matematik.se elevspel.se Finns länkar till övningar på classroom.
Jag kan någon metod eller prövar mig fram för att kunna beräkna totala mängden kombinationer utifrån ett antal olika val. Ex tabell, träddiagram
Jag kan olika metoder för att kunna beräkna totala mängden kombinationer utifrån ett antal olika val. Ex tabell, träddiagram prövning
Jag kan de olika metoderna för att kunna beräkna totala mängden kombinationer utifrån ett antal olika val. Löser med säkerhet olika problem och kan anpassa metod till typ av problem Ex tabell, träddiagram multiplikationsprincipen.
enhetsbyten
Jag ska kunna växla mellan olika enheter. area och sträckor.
Använd olika hjälpmedel exempelvis matrisen vi gjorde för enhetsbyten. Finns exempel i boken. Öva byten via länkar på classroom. Hitta egna. se klipp om hur du kan tänka.
Jag använder en fungerande metod och kan för det mesta växla mellan längd och area enheter.
Jag har fungerande metoder och kan med säkerhet växla mellan längd och area enheter.
samband och förändring
Jag ska kunna läsa av och rita koordinatsystem och kunna sätta ut x-axel, y-axel, origo. Kunna gradera och sätta in punkter.
Jag kan rita koordinatsystem och kan sätta ut x-axel, y-axel, origo. Jag kan gradera och sätta in punkter.
Jag kan läsa av och rita in punkter i koordinatsystem och kan sätta ut x-axel, y-axel, origo. Jag kan gradera på ett rätt utifrån enklare uppgifter. Ser samband mellan koordinatsystem punktdiagram och grafer.
Jag kan läsa av och rita in punkter i koordinatsystem och kan sätta ut x-axel, y-axel, origo. Jag kan gradera på ett rätt utifrån olika typer av uppgifter. Ser samband mellan koordinatsystem punktdiagram och grafer proportionalitet och linjära samband
area
Jag ska kunna beräkna omkrets area av olika figurer.
Jag har grundläggande kunskaper om area och omkrets. Och kan beräkna area och omkrets på några av de vanligaste figurerna som ex kvadrat rektangel triangel. Jag vet vad en diagonal är.
Jag kan beräkna area och omkrets på de flesta geometriska figurerna och ser några samband mellan räkneformeln och figuren eller vinklar och figuren. Jag vet vad en diagonal och symetrilinje är.
Jag kan med säkerhet beräkna area och omkrets på samtliga geometriska figurer. Jag ser flera samband mellan räkneformeln och figuren, vinklar och figuren. Jag vet vad en diagonal och symetrilinje är.
volym
Jag ska kunna beräkna volym av olika rätblock och kuber.
Jag kan en metod för att beräkna volym av olika kuber och rätblock
Jag kan metoder för att beräkna volym av olika kuber och rätblock Har en fungerande strategi för att lösa uppgifter av typen där jag ska ta reda på en sidas längd. Då jag vet volymen och två andra sidor
Jag kan metoder och kan med säkerhet beräkna volym av olika kuber och rätblock Har fungerande strategier för att lösa uppgifter av typen där jag ska ta reda på en sidas längd. Då jag vet volymen och höjd
volymenheter
Jag ska kunna växla mellan olika volymenheter som l, dl, cl, ml m^3, dm^3, cm^3
Jag använder en fungerande metod och kan för det mesta växla mellan volymenheter som liter, dm3, ml cm3.
Jag har fungerande metoder och kan med säkerhet växla mellan volymenheter som liter, dm3, ml cm3. Förstår sambandet mellan dessa system.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: