👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Bedömning av prov Kapitel 3 Geometri - Rött

Skapad 2018-12-06 14:44 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av provuppgifter
Grundskola 6 Matematik
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 1 Triangelns area
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 3 Area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 7 Area
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 5 Omkrets och area
Begrepp
Uppgift 1 Triangelns area
Metod
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 3 Area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 7 Area
Resonemang
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 8 Area av rektangel
Uppgift 8 Area av rektangel
Kommunikation
Uppgift 1 Triangelns area
Uppgift 4 Parallellogram
Uppgift 2 Area av sammansatt figur
Uppgift 5 Omkrets och area
Uppgift 3 Area
Uppgift 6 Triangelns omkrets
Uppgift 7 Area