👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment i SvA 1-3

Skapad 2018-12-06 15:24 i Björneborgs skola Kristinehamn
Moment att undervisa OM / KRING för elever som är nya i svenska språket. Alla delar tränas muntligt och skriftligt. Fokus ligger samtidigt på läs & skrivinlärning. Matrisen är en översiktsbild för vilka delmoment man har arbetat med i SvA. Ett hjälpmedel för pedagogen att hålla reda på vilka moment man pratat om i grupperna SvA. Vilka moment kan eleven? Vilka moment har det undervisats om? Vilken nivå är eleven på i de olika momenten? Alla delar undervisas det självklart också om i klassen som eleven tillhör. Dock är det viktigt att de får undervisning i liten grupp / enskilt för att få prova och befästa kunskapen. Att få pröva sig fram. Många av dessa kunskaper har eleverna med svenska som modersmål oftast redan med sig när de börjar skolan. Dialoglådorna = Läromedel från SICA, olika memorylådor 1-5 (I vår verksamhet har vi ingen förberedelseklass utan eleverna klassplaceras direkt och undervisas i mindre SvA grupp då resten av klassen har SV (även under NO/SO första tiden).
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk

Delmoment i SvA under år 1-3. Vilka "teman" har eleven arbetat med?

Delmoment

Undervisning har getts
Eleven känner till
Eleven kan
Månader
De 12 olika månaderna
Födelsedagar
När fyller elev år?
Årstider
Lättare kunskaper om de fyra olika årstiderna.
Elevens adress
Adress samt stad, landskap och land
Förnamn / Efternamn
Vad är ett förnamn och vad är ett efternamn?
Vanligaste verben
Dialoglåda 1
Substantiv / en / ett
Lättare kännedom såsom en / ett och att det är "saker man kan ta på", namn & djur
Adjektiv
Lättare kännedom till vad adjektiv är och vilka de kan vara.
Motsatsord
De vanligaste motsatsorden
De stora skiljetecknen
Stor bokstav, punkt, frågetecken och punkt
Skriva på dator
Eleven har undervisats i hur man startar, stänger av och öppnar dokument i datorn. Hur man går ut på Internet, hur man skriver en adress. Vilken inloggning eleven har. Drive hur fungerar det?
Kläder
De vanligaste kläderna Dialoglådorna
Kroppsdelar
De vanligaste kroppsdelarna Dialoglådorna
Vokaler
9 stycken. Vilka?
Konsonanter
Vilka? Svåra eller lätta?
Bostad / rum
Hus, lägenhet, höghus, villa, radhus, namn på olika rum
Möbler
De vanligaste möblerna. Dialoglådorna
Frukt
De vanligaste frukterna. Dialoglådorna
Grönsaker
De vanligaste grönsakerna. Dialoglådorna
Fordon
De vanligaste fordonen Dialoglådorna
Skolord
Såsom schema, idrott, matsal, rast, klassrum, klass, klasskamrat, lärare, fröken, bok, penna, suddgummi osv De allra enklaste vanligaste orden vi använder dagligen
Hygien
Varför? Hur? Skolans regler kring idrotten. Vad heter de olika sakerna man behöver?
Mat
Vanligaste maträtterna eleverna känner till & därefter kan man titta på matsalens lista. Eleverna berättar om mat de ofta äter hemma Frukost, lunch, middag
Pronomen
Han, hon, den, det
Matteord
Ord såsom: dubbel, hälften, mindre, färre, mer, större än, mindre än, högre, lägre, lika med osv
Prepositioner
När använder vi vad?
Kategorier
Hur delar man in i olika kategorier? Varför? När använder man det?
Räkneord
Första, andra, tredje osv
Djur
Vanliga djur i Sverige.
Ord & meningar
Att skriva meningar. Vad är en mening? Vad är ett ord?
Berättelser
Loggbok, saga, återberättande, fakta Lättare kunskaper i hur man gör
Familj
Främst: syskon, bror, syster, mamma, pappa, morfar, mormor, farfar och farmor
Veckodagar
Känna till alla 7, samt veckodagars betydelse samt helg
Färger
Känna till de vanligaste färgerna.
Idrotter / sporter / lekar
Vad heter de vanligaste? Vad gör de på idrotten? Vad leker de på rasterna?
Datum
Känna till hur man muntlig och skriftligt skriver dagens datum. Hur man skriver om man tex ska till badhuset en viss dag. Hur gör man? Vad är en kalender?
Yrken
Känna till och veta va de vanligaste yrkena heter.
Syslöjd / träslöjd
Många svåra ord finns inom slöjd. Vi pratar om de vanligaste förekommande ex tyg, trä, garn, hammare, symaskin, spik, borr, virka
Sagor
Hur skriver man en saga? Hur delar man in sekvensbilder tydligt så att det blir en berättelse?
Röd tråd i berättelser
Hur gör man för att berätta så mottagaren förstår? Hur börjar man en berättelse? Hur slutar man?
Vädret
I Sverige pratar ALLA om vädret. Vad är egentligen soligt, molnigt, regnigt, mulet, snöigt, varm och kallt? Termometer, grader. Minus och plus
AstridLindgren
Krakel spektakel