👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2018-12-06 16:09 i Varekils skola Orust kommun
Förstå talad engelska, läsa och förstå engelsk text, prata engelska, skriva engelska
Grundskola 1 – 3 Engelska

Mål att arbeta mot i de tidiga skolåren. Lyssna och läsa-mål. Tala, skriva och samtala-mål.

Grundläggande mål: Visa intresse av att lära sig engelska.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tala och samtala
Delta i lekar, sånger och ramsor genom att tillsammans säga engelska ord och fraser.
Våga att säga enkla ord och fraser med hjälp, ex handla kläder i en låtsasaffär eller vid spel.
Våga berätta om något känt med enkla ord och fraser, ex berätta om ditt rum eller något du gillar.
Kunna samtala med andra med hjälp av enkla fraser.
Kunna föra vardagliga samtal med kamrat eller pedagog.
Lyssna
Förstå enkla ord
Förstå enkla fraser
Förstå enkla instruktioner
Förstå och kunna följa med i tydligt talade enkla sagor/berättelser
Kunna förstå talad engelska och visa att du förstått genom att svara på frågor på innehållet.
Läsa och förstå
Läsa enkla ord
Läsa enkla fraser och enkla texter, t ex en instruktion.
Kunna läsa korta enkla berättelser.
Kunna läsa enkla berättelser med okej uttal.
Kunna läsa en engelsk text och visa att du förstått genom att svara på frågor på innehållet.
Skriva
Skriva vanliga enkla ord, ex färger, kläder, möbler i ditt rum
Skriva korta vardagliga fraser genom att skriva av.
Skriva korta meddelanden/meningar genom att skriva av.
Skriva korta texter till bilder, ex en saga.
Skriva lite längre texter, t ex en berättelse eller faktatext om något du gillar.