👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i engelska muntlig redovisning åk 7-9

Skapad 2018-12-06 16:55 i Ale Gymnasium Ale
Bedömningsmatris i engelska muntlig redovisning åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska

Här kan du läsa hur den muntliga redovisningen bedöms och hur de olika betygsstegen ser ut.

F
E
C
A
Inledning
Ingen inledning alls utan man hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att man berättat vilket ämne man har.
Inledningen väcker intresse men ger ingen tydlig bild av vad som kommer att tas upp.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.

F
E
C
A
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse alls är gjord. Inga papper är i ordning och personen läser bara innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.

F
E
C
A
Fakta
Mycket knapphändig fakta presenteras. Det är inte troligt att många i publiken får lära sig något nytt.
En del fakta presenteras, mycket är sådant som många redan känner till men en del kan vara nytt för publiken.
Det är uppenbart att personen har läst på mycket och kan en hel del om ämnet. Publiken får lära sig mycket nytt.
En stor mängd fakta presenteras och personen har gått in på djupet i ämnet och visar stora kunskaper. De fakta som tas upp är relevanta.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i redovisningen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Språklig medvetenhet
Det finns ingen tanke alls bakom språket utan personen använder till största delen det språk som används i källorna (läser innantill).
Språket är inte anpassat till mottagare eller situation. Slang används ibland och inga ord eller begrepp förklaras.
Språket är anpassat till mottagarna.
Språket är anpassat till mottagaren genom att svåra ord gås igenom och förklaringar till ord och begrepp görs löpande på engelska under presentationen.
Ordförråd och språklig säkerhet
Har mycket svårt att uttrycka sig och berätta om han/ hon inte får läsa i papprena.
Har svårt att formulera om och komma tillbaka när han/ hon kommer av sig. Kan inte förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Personen visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Personen visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Personen kan formulera om meningar om han/ hon kommer av sig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Gör så många fel att det blir svårt att förstå innehållet i det som sägs.
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från pappret alls.
Tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.