👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 Idrott och hälsa, Toråsskolan grundsär år 7-9

Skapad 2018-12-06 21:27 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskrav i slutet av år 9.
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa

De gröna markeringarna visar var eleven befinner sig just idag (det man har visat) och de vita vad eleven ska utveckla.
Vissa rader är inte ifyllda det kan bero på att området inte ännu har behandlats och / eller är under pågående process.

Rörelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven kan **medverka** i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att **bidra** till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt vara vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att **delvis** variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt vara vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelse **väl** till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven **bidra** till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **enkla** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelser

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven kan **medverka** i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och **bidrar** till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar **delvis** aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar **väl** aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i kända miljlöer och **medverkar** då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven **med viss säkerhet** i kända miljlöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett **delvis ändamålsenligt** sätt..
Dessutom orienterar sig eleven **med säkerhet** i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett **ändamålsenligt** sätt.
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven **medverkar** också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **delvis fungerande** sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **väl fungerande** sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har inte nått upp till kunskapskravet för E.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.