👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys

Skapad 2018-12-07 09:44 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 6 – 9 Svenska

Analysschema

Analysschema

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Sammanfattning av boken och din åsikt
Innehållet i boken framgår.
Innehållet i boken framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö, tid och berättare i boken.
Du kan skilja på kronologiskt upplägg och parallellhandlingar. Du kan resonera kring valen som författaren gjort.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Du kan återge vad boken handlar om.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Jämföra
Genre och egna upplevelser
Du kan se likheter med annat som du upplevt eller läst.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Språket
Du skriver med liten språklig variation, mycket enkel textbindning samt i viss mån fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.