👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris -biologi -åk8

Skapad 2018-12-07 12:05 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
En bedömningsmatris för åk8 i människokroppen och sexual kunskap
Grundskola 8

En bedömningsmatris för åk8 i människokroppen och sexual kunskap

Rubrik Bedömingsmatris i människokroppen och sexualkunskap i åk8

Nivå 1
E-kvalitet
Nivå 2
C-kvalitet
Nivå 3
A-kvalitet
Aspekt 1
1. Diskussion Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen och sexualkunskap och formulerar sällan egna ställningstaganden.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör människokroppen och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, människokroppen och sexualkunskap och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
2. Diskussion Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
Du bidrar till viss del med frågor och bemöter åsikter.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Aspekt 3
3. Undersökning Förmåga att planera undersökningar.
Du tar gärna hjälp för att genomföra fältstudier och undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 4
4. Undersökning Användning av utrustning.
I undersökningarna använder du utrustning med viss osäkerhet
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Aspekt 5
5. Undersökning Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i biologi.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Aspekt 6
6.Undersökning Dokumentation (t.ex. lab.rapport).
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Aspekt 7
7. Kunskaper Användning av begrepp, modeller och teorier. 8. Kunskaper Koppla samman fakta med biologiska samband.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang. Du kan föra enkla resonemang om hälsa, människokroppen och , sexualitet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.