Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2018-12-07 13:55 i Rodengymnasiet Norrtälje
Vi skriver en recension om en film som vi har sett
Gymnasieskola 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva en text
Din recension är en argumenterande text och en informerande text. Texten är sammanhängande och läsaren förstår allt du skriver. Din text är lite anpassad efter syftet (informera och argumentera), mottagare (någon som läser en recension) och kommunikationssituation (den innehåller dessa delar: Rubrik, fakta om filmen, handling, åsikt om filmen, rekommendation och betyg).
Din recension är en argumenterande text och en informerande text. Texten är sammanhängande och läsaren förstår allt som du skriver. Din text är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i texten är tydligt urskiljbar.
Din recension är en argumenterande text och en informerande text. Texten är sammanhängande och läsaren förstår allt som du skriver. Din text är dessutom väldisponerad. Din text är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i texten är tydligt urskiljbar.
Grammatik och språk
Du skriver med en korrekt grammatik.
Du skriver med en korrekt grammatik och språket är varierat och delvis välformulerat.
Du skriver med en korrekt grammatik och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Återberättande och analys
Du kan översiktligt återge innehållet i filmen. Dessutom kan du översiktligt berätta om några teman och motiv som finns i filmen.
Du kan översiktligt återge innehållet i filmen. Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp (exempelvis: språk, miljö, huvudroll, tema, budskap). Du berättar utförligt om vilka teman och motiv som finns i filmen.
Du kan översiktligt återge innehållet i filmen. Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp (exempelvis: språk, miljö, huvudroll, tema, budskap). Du berättar utförligt om vilka teman och motiv som finns i filmen.
Diskussion om handlingen
Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar utifrån dessa.
Du återger några iakttagelser och formulerar egna tankar utifrån dessa. Du argumenterar väl för dina tankar.
Du återger några iakttagelser och formulerar egna tankar utifrån dessa. Du argumenterar väl för dina tankar och har flera olika perspektiv. Du relaterar också innehållet i filmen till allmänmänskliga förhållanden, det vill säga samhällsfrågor och personliga upplevelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: