Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation om ett svenskt minoritetsspråk

Skapad 2018-12-07 15:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 2

Muntlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att presentera
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig presentation inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet (du upplevs oförberedd och osäker).
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt (du berättar om fler olika saker) samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet (du upplevs som trygg, kunnig, pålitlig och påläst). Framställningen innehåller såväl belysande exempel (du exemplifierar för att göra det lättare för oss att förstå vad du pratar om) som generaliseringar (drar stora slutsatser) och vidgade perspektiv (olika perspektiv på saker, det vill säga inte bara ett perspektiv. Kan man göra genom att jämföra olika åsikter och/eller olika källor med varandra).
Innehåll
Den muntliga presentationen är sammanhängande, begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Anpassning
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte (informera), mottagare (dina kamrater) och kommunikationssituation (prata framför klassen).
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat (exempelvis inte starta varje mening med "I minoritetsspråket...") och välformulerat (ord som är passande för det du pratar om), och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Åhörarkontakt och hjälpmedel
Du har viss åhörarkontakt (du använder talmanus och du du tittar på publiken ibland. Du lutar dig mot något objekt). Du kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel (Powerpoint, bilder, videos, ljudklipp, verktyg så som saker eller dylikt).
Du har viss åhörarkontakt. Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Exempelvis använder du en bild för att visa var språket talas eller ett videoklipp för att vi ska få höra hur språket låter.
Du har god åhörarkontakt (du tittar på publiken och använder tekniker för att få dessa intresserade, det vill säga du fångar in publikens intresse genom att exempel använda stilfigurer och kroppsspråk). Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen (du använder saker som gör att publiken verkligen förstår allt du pratar om, lockar intresse och ger oss en fördjupad kunskap om det du pratar om).

Att hantera andra källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information från olika källor
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Det innebär att du tar information från några få källor och hänvisar till dessa på ett sätt som gör att vi på ett ungefär förstår hur trovärdiga källorna är och var informationen kommer ifrån.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Det innebär att du tar information från flera olika källor och hänvisar till dessa på ett sätt som gör att vi utan tvekan förstår hur trovärdiga källorna är och var informationen kommer ifrån.

Språksituationen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språksituationen
Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Det innebär att du kan förklara grunderna av någon (singular) aspekt som du valt.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Det innebär att du kan förklara detaljerat om några (plural) aspekt som du valt.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Det innebär att du kan förklara detaljerat om några (plural) aspekt som du valt och se på den aspekten ur flera perspektiv (plural).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: