👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris matematik 7-9 höstterminen 2018

Skapad 2018-12-07 20:01 i Tanumskolan 7-9 Tanum
terminsmatris
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ny nivå
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Väljer och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Väljer och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Väljer och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
för och följer matematiska resonemang
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Når inte upp till kunskapskravet den här terminen.
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.