👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Communicating with Kenya

Skapad 2018-12-07 21:35 i Linnéaskolan Uddevalla
Skriftliga färdigheter
Grundskola 7 Engelska

Rubrik 1

  • En  E 9   I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Nivå 1
Utveckling behövs
Nivå 2
E -nivå
Nivå 3
C-nivå
Ny nivå
A-nivå
Aspekt 1
Formulering och anpassning till syftet är i behov av utveckling
E I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
C I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
A I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.