👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2018-12-08 07:25 i Svanberga skola Norrtälje
Engelska övergripande matris.
Grundskola 1

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du förstår några viktiga ord när någon talar långsamt och tydligt.
Du kan förstå det mesta när någon talar långsamt och tydligt.
Du förstår när någon talar långsamt och tydligt.
Förstå skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan känna igen några ord på engelska.
Du kan läsa några ord på engelska.
Du kan läsa flera ord på engelska.
Redogöra och kommentera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan berätta någon del av vad du hört på engelska.
Du kan berätta flera delar av vad du hört på engelska.
Du kan sammanfatta vad du hört på engelska.
Agera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan agera utifrån en enkel instruktion med stöd.
Du kan agera utifrån en enkel instruktion med visst stöd.
Du kan agera utifrån en enkel instruktion på egen hand.
Formulera sig i tal
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du provar att säga enkla ord på engelska.
Du kan säga några enkla ord på engelska.
Du kan använda några enkla fraser på engelska.
Formulera sig i skrift
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du provar att skriva av ord på engelska.
Du skriver ord på engelska med stöd.
Du kan på egen hand skriva ord på engelska.
Kommentera och jämföra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan berätta om något i vardagsliv i områden där engelska används.
Du kan berätta flera saker om vardagsliv i områden där engelska används.
Du kan jämföra vardagsliv i områden där engelska används med egna erfarenheter.