👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2018-12-08 13:55 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Geografi
E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
I dina resonemang beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I dina resonemang beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I dina resonemang beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder, och tekniker
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan föra enkla resonemang om olika geografiska källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan föra utvecklade resonemang om olika geografiska källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om olika geografiska källors användbarhet.
Fältstudier, kartor och verktyg
Vid fältstudier använder du kartor och andra geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och andra geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och andra geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur man kan göra rätt miljöval i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur man kan göra rätt miljöval i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur man kan göra rätt miljöval i vardagen.