👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd: Saga

Skapad 2018-12-10 11:56 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en saga.
Texten innehåller flera genretypiska drag för sagor, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för sagor, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i sagan/uppgiften framgår. Sagan har en enkel en enkel spänningskurva. Du använder några typiska sagoingredienser på ett enkelt sätt, t ex svåra uppdrag och magiska tal.
Innehållet i sagan/uppgiften framgår tydligt. Sagan har en mer komplex spänningskurva. Du använder flera typiska sagoingredienser på ett mer utvecklat sätt, t ex svåra uppdrag, magiska tal, upprepningar...
Innehållet i sagan/uppgiften framgår tydligt. Sagan har en komplex spänningskurva. Du använder flera typiska sagoingredienser på ett mer utvecklat sätt, t ex svåra uppdrag, magiska tal, upprepningar...
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Sagan innehåller enkla beskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Sagan innehåller beskrivningar bildspråk och omskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Sagorna innehåller passande beskrivningar, bildspråk och omskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Dialog
Det finns enkla dialoger. Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite, dialog.
Dialogen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog och berättande text.
Dialogen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog och berättande text
Struktur
Dramaturgi
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Sagan är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en saga t. ex. med inledning och avslutning med sagokänsla. Texten är styckeindelad.
Texten/texterna är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren sagor, t.ex. med en ”sagoinspirerad” inledning och avslutning, ålderdomliga ord, bildspråk…
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för genren sagor, t.ex. med en ”sagoinspirerad” inledning och avslutning, ålderdomliga ord, bildspråk, superlativer, sammanskrivningar och ord som för att tiden går framåt…
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.