Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd: Självbiografi

Skapad 2018-12-10 13:01 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en självbiografi.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en självbiografi, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en självbiografi, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i självbiografin framgår. Handlingen i texten är enkel t ex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i självbiografin framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad t ex genom att eleven berättar om viktiga händelser och förmedlar upplevelser.
Elevens tankar framgår tydligt. Handlingen i självbiografin är välutvecklad t ex genom att eleven berättar om viktiga händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Texten/texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten/texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten/texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Monolog/reflektion
Texten innehåller enkla monologer/reflektioner Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Monologen/reflektionen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan monolog och berättande delar.
Monologen/reflektionen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen/upplägget passar en självbiografi t.ex. med passande inledning och avhandling i kronologisk ordning Texten är styckeindelad Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är välstrukturerad. och passar en självbiografi väl, t.ex. . med passande inledning och avhandling i kronologisk ordning Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren självbiografi.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för en självbiografi t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: