👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 1

Skapad 2018-12-10 13:13 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Här vill jag att du gör din självbedömning av din krönika.

Bedömningsmatris: Svenska - krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Genre: Krönika
Jag har gjort ett försök att skriva i krönikeform.
Jag behandlar ämnet för min krönika på ett enkelt sätt t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Jag behandlar ämnet för min krönika på ett utvecklat sätt t.ex. genom att jag resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Jag behandlar ämnet för min krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att jag resonerar utifrån träffande exempel som både är personliga och allmänna och fördjupar mitt ämne.
Mottagare
Jag tror att texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett ska kunna ta till sig och förstå innehållet.
Jag tror att läsaren förstår min text och dess syfte (t ex roa, övertyga, informera…). Jag tycker att min text är logiskt uppbyggd.
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte. Jag anser att texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte. Jag anser att texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omotiverade tankeluckor. I min text kan det finnas medvetna och motiverade tomrum.
Meningar
Jag använder mig oftast av en fungerande meningsbyggnad där meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta. Satsradningar kan förekomma.
Jag varierar meningarnas längd och ordföljden. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken.
Jag varierar meningarnas längd och ordföljden på ett mer avancerat sätt bl a genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta.
Jag varierar meningarna mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de medvetet utförda.
Stycken
Jag använder mig av styckeindelning.
Jag använder mig av styckeindelning som underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållande helhet.
Jag använder mig av väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Jag använder mig av väl fungerande styckeindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Jag varierar styckenas längd, vilket inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Skiljetecken
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett begripligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Respons och bearbetning
Efter respons bearbetar jag min text i någon mån.
Efter respons bearbetar jag min text genom att ändra, lägga till eller dra ifrån.
Efter respons bearbetar jag min text efter att först ha värderat responsen och tänkt igenom på vilket sätt jag kan förbättra.
Efter respons bearbetar jag min text på ett väl fungerande sätt. Värderar, reflekterar, omarbetar, reflekterar igen.