👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmatris åk 9 Varlaskolan

Skapad 2018-12-11 11:35 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Bild

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som **delvis** visar dina idéer och ditt budskap med ett **enkelt** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat** sätt med ett **utvecklat** bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett **varierat och idérikt** sätt samt med ett **välutvecklat** bildspråk.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som **oftast fungerar** när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **fungerande och varierat** sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt** sätt när du skapar dina bilder.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du **prövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som **oftast fungerar**.
Du **prövar och omprövar** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **fungerande och varierat** sätt.
Du **prövar och omprövar systematiskt** olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett **väl fungerande och varierat** sätt.
SKAPA
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **utvecklat och varierat** sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett **väl utvecklat, varierat och idérikt** sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du **bidrar** till att utveckla idéer inom olika ämnesområden. När du presenterar dina bilder ger du **enkla** omdömen om din arbetsprocess.
Du utvecklar **delvis** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **viss bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **utvecklade** omdömen om din arbetsprocess.
Du **utvecklar** dina egna idéer inom olika ämnesområden som efter **bearbetning** leder arbetet framåt. När du presenterar dina bilder ger du **välutvecklade** omdömen om din arbetsprocess.