Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 Bedömningsmatris Matematik åk 7-9

Skapad 2018-12-11 13:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Matematik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna utveckla sin förmåga att
1. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 2. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp ,
3. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 4. föra och följa matematiska resonemang, och
5. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Problemlösning
Eleven kan lösa problem på ett …
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
2. Begrepp
Eleven kan beskriva och använda matematiska begrepp på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
3. Metod
Eleven kan välja och använda matematiska metoder ...
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget
4. Resonemang
Eleven kan föra resonemang samt ge förslag på alternativa tillvägagångssätt på ett...
enkelt och till viss del underbyggt sätt
utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
välutvecklat och väl underbyggt sätt
5. Kommunikation
Eleven kan muntligt och skriftligt med användning av matematikens uttrycksformer samt bemöta argument som på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande och som till viss del för resonemangen framåt.
ändamålsenligt och som för resonemangen framåt.
ändamålsenligt och effektivt och som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: