Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

Skapad 2018-12-11 13:54 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

2 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,

3 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

4 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge slöjdföremål i olika material på ett ... ... genomarbetat sätt
enkelt och delvis
utvecklat och relativt väl
välutvecklat och väl
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet … ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån någon miljöaspekt.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt
3
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och föremålets kvalitet
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra ... ...om symboler, färg, form och material
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: