Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 Bedömningsmatris Idrott åk 4-6

Skapad 2018-12-11 13:56 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Idrott åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Mål i kursplanens syfte

1 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

2 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

3 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

4 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten 


Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer anpassa sina rörelser till aktiviteten …
till viss del
relativt väl
väl
1
Eleven kan anpassa sina rörelser till musik och i dans … 
... till takt och rytm
till viss del
relativt väl
väl
2
Eleven kan samtala om aktiviteter och föra ... ... resonemang om påverkan på hälsa och den fysisk förmågan
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
3
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och med hjälp av kartor orientera sig i kända miljöer med …
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
4
Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar spel och idrotter som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider och simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Endast E-nivå finns.
-
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: