👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Organisk kemi åk 9 2018

Skapad 2018-12-11 17:20 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Kopplingar till läroplan

Lgr-11 Central innehåll:
•Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
* Kolatomens kretslopp.
•Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
•Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Övergripande mål:
•kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, •har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv

Efter området ska du:
* Kunna kolets fyra olika former och deras olika egenskaper * Ge exempel på vad vi använder kol till * Kunna kolatomens kretslopp * Kunna hur olika kolföreningar påverkar vår hälsa och miljö * Ge exempel på olika kolväten, förstå deras byggnad och vad de används till * Ge exempel på olika alkoholer och förstå deras byggnad och egenskaper * Ge exempel på några organiska syror och förstå deras byggnad och egenskaper * Känna till hur man framställer estrar och deras egenskaper * Göra olika experiment * Dokumentera undersökningar med bilder och skriftliga rapporter.
* Ge exempel på hur vi använder oss av olika organiska ämnen för att tillverka olika produkter.
* Förstå hur upptäckten av kol och kolföreningar har påverkat våra levnadsvillkor.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med välutvecklade motiveringar.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier .
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att använda kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara, visa på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.
Kemi i vardag och samhälle
Du undersöker hur kemin används i vardagen och samhället och beskriver enkelt identifierbara samband. Du ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur kemin används i vardagen och samhället och beskriver komplexa samband. Du förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur kemin används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband. Du förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling
Dessutom för du enkla resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du utvecklade resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du välutvecklade resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och dess betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.