👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva krönika

Skapad 2018-12-11 19:12 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 6 – 9 Svenska

Skriva genretext; novell/krönika/debattartikel/argumenterande text/berättande text

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren; skrivs i jag-form och är till viss del personlig.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren; skrivs i jag-form och är personlig.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter; skrivs i jag-form och är mycket personlig.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten. Vissa personliga åsikter kommer fram och till viss del även argument som stöder din åsikt.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten. Personliga åsikter liksom argument som stöder din åsikt finns.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Egna idéer syns i texten. Personliga åsikter liksom argument som stöder din åsikt är tydliga.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Språk:
Ordval, variation, stilfigurer
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar en viss variation av ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat. Stilfigurer såsom allitteration, liknelse, metafor finns med.
Ordvalet i texten är varierat. Tydlig användning av stilfigurer såsom allitteration, liknelse och metafor.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.