👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i Slöjd år 7-9

Skapad 2018-12-11 19:50 i Svärdsjöskolan Falun
Kunskapskrav i Slöjd
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ………
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan …….. hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva
pröva och ompröva
systematiskt pröva och ompröva

Slöjdens arbetsprocesser
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan på ett …………… sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ………...
enkelt och delvis genomarbetat instruktioner.
utvecklat och relativt väl genomarbetat instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl genomarbetat instruktioner och egna initiativ.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ……. motiveringar till sina val.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla
utveckla och sådant som leven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan ge ….. omdömen om arbetsprocessen med ……….. av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
enkla … viss användning
utvecklade … relativt god användning
välutvecklade … god användning

Slöjden i samhället
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ….. resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
enkla
utvecklade
välutvecklade