👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2018-12-11 19:53 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Innehåll
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl Textbindningen är utvecklad
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker
Citat och referatmarkörer
Du använder citat och referatmarkörer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder citat och referatmarkörer på ett ändamålsenligt sätt
Du använder citat och referatmarkörer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.