👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris "Robolab åk 8" 2018-19

Skapad 2018-12-12 07:55 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav teknik åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Teknik

Koppling till läroplanen

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
1. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 2. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 3. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 4. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 5. Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Konkretiserade mål:
- Du konstruerar och följer en ritning mot ett bestämt mål. ("Robolab": praktisk konstruktion, dataprogrammering, problemlösning) - Du analyserar hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system. (inlämningsuppgift) - Du visar att du kan använda tekniska ord och begrepp samt förstår deras innebörd.(inlämningsuppgift, loggbok) - Du beskriver fördelar, risker och sårbarhet i olika system. (inlämningsuppgift) - Du beskriver historiken och drivkrafterna bakom en teknisk lösning inom kommunikation och information. (inlämningsuppgift) - Du beskriver återvinning och återanvändning av några material och hur detta leder till en hållbar utveckling. (inlämningsuppgift) - Du beskriver etiska, sociala och ekonomiska konsekvenser av en teknisk lösning samt kopplar dessa till individ, samhälle och miljö. (inlämningsuppgift)

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använder då delvis passande begrepp för att beskriva hur olika delar samverkar för att lösningen ska fungera.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använder då för det mesta passande begrepp för att beskriva hur olika delar samverkar för att lösningen ska fungera.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använder då passande begrepp för att beskriva hur olika delar samverkar för att lösningen ska fungera.
Material & deras användning
Du för enkla resonemang om några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade resonemang om några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade resonemang om några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga lösningar samt skapar enkla fysiska eller digitala modeller.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga lösningar samt skapar utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga lösningar samt skapar välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet i arbetet till viss del är synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet i arbetet är väl synliggjort.
Teknikutveckling & drivkrafter
Du kan föra enkla resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Du kan föra enkla resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.