👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig produktion (samtala, argumentera, redogöra)

Skapad 2018-12-12 08:42 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Det som bedöms är förmågan att:

  • samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls

  • förbereda och genomföra muntliga redogörelser (presentera något för andra) med INLEDNING, INNEHÅLL och AVSLUTNING

  • det ska vara begripligt och publiken ska kunna hänga med (anpassning till mottagare och syfte)

SAMTALA och TALA

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls.
Jag har svårt att uttrycka mig och det blir ofta svårt att förstå mig när jag talar. Jag måste våga prata mer.
Jag kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls TILL VISS DEL.
Jag kan samtala om bekanta ämnen och ställa frågor, framföra åsikter, argumentera, kommentera så att samtalet upprätthålls RELATIVT VÄL.
Diskutera
Jag har svårt för att uttrycka mina åsikter, mina argument är korta och jag är inte så delaktig i diskussionen.
Jag kan uttrycka mina åsikter, be om förklaring och förklara samt instämma eller säga emot, med viss stöd. Det är förståeligt.
Jag kan uttrycka mina åsikter, be om förklaring och förklara samt instämma eller säga emot med en viss variation och utan stöd.

FÖRBEREDA OCH GENOMFÖRA MUNTLIG REDOGÖRELSE

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser (presentera något för andra) med INLEDNING, INNEHÅLL och AVSLUTNING.
Jag har inte förberett och genomfört en presentation. Jag har ingen inledning eller avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra ENKLA muntliga redogörelser (presentera något för andra) med I HUVUDSAK fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra UTVECKLADE muntliga redogörelser (presentera något för andra) med RELATIVT VÄL fungerande inledning, innehåll och avslutning.

ANPASSNING TILL SYFTE OCH MOTTAGARE

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Anpassa sin redogörelse för lyssnarna och sammanhanget, så att de förstår och hänger med
Jag har inte anpassat innehållet och språket efter mina lyssnare. De har svårt att hänga med.
Jag visar en VISS anpassning till lyssnarna och sammanhanget och de kan till viss del hänga med i min redogörelse.
Jag visar en RELATIVT GOD anpassning till lyssnarna och sammanhanget och de hänger med och förstår min redogörelse.