👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - argumenterande tal

Skapad 2018-12-12 13:37 i Sturegymnasiet Halmstad
Matris för argumenterande tal
Grundskola 8 – 9 Svenska

Matris för hur man håller ett argumenterande tal.

E
C
A
Innehåll
Tes Fakta Exempel Bakgrund
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne. Du ger en bakgrund till ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har två tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter.
Du har tre tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter. Din argumentation är till viss del genomtänkt.
Du har tre tydliga och relevanta argument Du har två relevanta motargument som du bemöter. Din argumentation är genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med tydlig inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket Rösten Kroppsspråket Retoriska grepp
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Du talar tydligt.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk. Du använder dig av ett eller två retoriska grepp. Du kan till viss del förstärka ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket.
Du använder ett rikt och varierat språk. Du använder dig av flera retoriska grepp. Du ger ett säkert och övertygande intryck och förstärker ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråk.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och tala mer fritt. Du har god ögonkontakt med publiken
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken