👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lexby skola - Bi år 6 (dec 18)

Skapad 2018-12-12 16:05 i Lexby skola 6-9 Partille
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)

Rubrik 1

F
Eleven når inte målen än.
E
C
A
Förmåga
Förklara, använda begrepp, modeller och teorier, samtal & diskutera
Har grundläggande kunskaper i no det vill säga: Väljer ut relevant basfakta. Använder i viss mån naturvetenskapliga begrepp.
Har goda kunskaper i no det vill säga: Väljer ut relevant fakta och sätter in dem i rätt sammanhang. Använder och visar förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
Har mycket goda kunskaper i no det vill säga: Använder kunskaper från naturvetenskaperna för att göra nya frågeställningar och hypoteser, förklarar, samtalar och diskuterar saker som finns eller händer runt omkring oss. Identifierar på detta sätt skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att förklara eller återge verkligheten.
Förmåga
Laborera, analysera, förklara och dra slutsatser
Behöver muntlig hjälp för att genomföra laborationen. Klarar av att skriva en enkel rapport och redovisar iakttagelser och slutsatser. Följer säkerhetsanvisningar.
Kan genomföra laborationen efter givna instruktioner. Kan redovisa arbetet i en fullständig lab. rapport. Tolkar resultat och drar slutsatser.
Planerar och genomför självständigt en laboration. Tolkar resultatet, dra slutsatser, diskuterar felkällor, metodval och frågeställning i samband med laborationen.
Förmåga
Ge exempel, granska och värdera, argumentera och diskutera naturvetenskap- teknik- samhälle.
Förstår och följer naturvetenskaplig samtal och diskussioner. Har kunskap om några naturvetenskapligt viktiga historiska händelser.
Bidrar med egna ställningstaganden och för diskussioner vidare. Har kunskap om några naturvetenskapligt historiska viktiga händelser och kan ge något exempel på hur det har påverkat samhällsutvecklingen.
Är väl förtrogen med den naturvetenskapliga historiken och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Kan argumentera i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt granska de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden. Vidareutvecklar andras tankar och skapar nya frågeställningar