👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Pneumatik- och Hydraulikprojekt

Skapad 2018-12-13 02:49 i Maserskolan Borlänge
Matris för projekt i åk 8 där eleverna styrt byggen m ha hydraulik och pneumatik
Grundskola 8

Matris för projekt i åk 8 där ni styrt byggen m ha hydraulik och pneumatik

E
C
A
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att använda teknik-områdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör en enkel konstruktion där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör en utvecklad konstruktion där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör en välutvecklad konstruktion där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.