👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik samband och förändring (procent) år 9

Skapad 2018-12-13 08:03 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav efter att vi jobbat med procent i år 9

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
förstår sambandet mellan delen, andel och det hela
grundläggande
god
mycket god
Förstår begreppet förändringsfaktor
. grundläggande
. god
. mycket god

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
följer, framför och bemöter matematiska resonemang om procent och procentuell förändring
enkla i huvudsak
utvecklade väl
välutvecklade. mycket väl
Använder enkla matematiska resonemang vid användning av procentuell förändring
enkla genom att använda enkel proportionell förändring
utvecklade genom att använda förändringsfaktor
välutvecklade genom att kunna använda upprepande proportionell förändring på olika sätt

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procent, beräknar del eller helhet då procenttalet är känt
i huvudsak fungerande genom att använda enkel proportionell förändring.
ändamålsenliga genom att använda förändringsfaktor
ändamålsenliga och effektiva genom att kunna använda upprepande proportionell förändring på olika sätt

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisar sina tankar som har med procent att göra på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika uttrycksformer
enkla
utvecklade
välutvecklade
Svarar i för situationen lämplig enhet och med rimlig noggrannhet
i huvudsak fungerande
ändalmålsenliga
ändamålsenliga och effektiva