👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA År 8. ET1. Vt19

Skapad 2018-12-13 13:29 i Streteredsskolan Mölndals Stad
UTVÄRDERING AV MATEMATIKTESTER PÅ ARBETSOMRÅDET ALGEBRA. Du kommer under arbetet med kunskapsområdet att få ett antal små test sk exit tickets. De olika testen görs endast vid ett tillfälle och du kan inte göra dem. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. OBSERVERA att ditt resultat på dessa test kommer att utgöra en viktig del av betygsunderlaget i MATEMATIK vt 2019.Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 8 Matematik

UTVÄRDERING AV MATEMATIKTESTER PÅ ARBETSOMRÅDET ALGEBRA.
Du kommer under arbetet med kunskapsområdet att få ett antal små test sk exit tickets. De olika testen görs endast vid ett tillfälle och du kan inte göra det. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i testen ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. OBSERVERA att ditt resultat på dessa test kommer att utgöra en viktig del av betygsunderlaget i MATEMATIK vt 2019.Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

ET kap 3.2

Uppgift kap 3.2 Begrepp och metod

Följden av tal bildar ett mönster. 5 8 11 144 17 ? a) Teckna ett uttryck för det n:te talet.
Begrepp
Inte gjort/gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning och metod
Inte gjort/gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikation
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

b) Använd uttrycket och räkna ut tal nummer 100.
Begrepp
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.

BEDÖMNING

a-uppgiften
Du uppvisar inte tillräckliga kunskaper.
Du behärskar till någon del uppgiften.
Du behärskar i huvudsak uppgiften.
Du behärskar i stort uppgif-ten.
Du behärskar uppgiftens alla delar.
b-uppgiften
Du uppvisar inte tillräckliga kunskaper.
Du behärskar till någon del uppgiften.
Du behärskar i huvudsak uppgiften.
Du behärskar i stort uppgif-ten.
Du behärskar uppgiftens alla delar.
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................